Kommunestyret ser behov for en ny stedsutviklingsprosess for Ranemsletta (Overhalla sentrum). Denne prosessen skal Overhalla kommune nå i gang med.

Stedsutviklingen vil bli sett på i lys av hvilke muligheter vi har i dagens sentrum og hvilket fremtidsbilde av Overhalla vi ønsker å skape.

Overhalla kommune har store mål om å redusere klimautslipp og miljøproblemer. Som del av denne målsetningen vil det bli viktig å satse på en god og bærekraftig by- og tettstedsutvikling. En god og langsiktig by- og tettstedsutvikling fremmer livskvalitet, næringsutvikling og et bedre miljø.

Målet med stedsutviklingen er å finne en god utviklingsstrategi for sentrumsområdene med et 20 års tidsperspektiv. I denne prosessen vil det være viktig at innbyggerne og næringsdrivende får muligheten til å komme med innspill til stedsutviklingen. Vi ønsker at flest mulig engasjerer seg i prosessen!

Ønsker du å komme med merknader og innspill til stedsutviklingen? Send det til:
Overhalla kommune v. Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla,
eller til postmottak@overhalla.kommune.no.

Saken fortsetter under bildet

Ranemsletta ytre grense

Kartet viser den definerte ytre grensen for sentrumsområdet.

Her finner du mer informasjon om stedsutvikling