Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU:

  • Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing.
  • Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer.
  • Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen.
  • Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere.
  • Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole.


Medlemmer i Overhalla KFU:

I tillegg:


Aktuelle lenker og møtereferater: