I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi kontakt med deg og avklarer og eventuelt avtaler videre.

> HER ER SKJEMAET FOR Å REGISTRERE DEG

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte kommunalsjef helse og omsorg Bente Eidesmo på e-post bente.eidesmo@overhalla.kommune.no .