Det tas forbehold om eventuelle feil på eiendomsgrenser og VA-kart. 
 

Kart finner du under kommunekart

Kommunekart
Norkart på Ipad eller smarttelefon? Last ned appen "Kommunekart".

Planregister (vedtatte arealplaner i kommunen)
 

Flomsonekart i Overhalla

Delprosjekt Overhalla - rapport 1-2011 (vestre del av Overhalla) (20-, 200-, og 1000 årsflom)
Delprosjekt Grong - rapport 17-2007 (østre del av Overhalla) (10-, 50-, og 200 årsflom)
 

NVE Atlas (kartløsning som inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata)
Blant annet flomsonekart og flomdybdekart (Naturfare), faresonekart for kvikkleireskred og hvilke strekninger langs vassdrag som har sikringsanlegg.