Justis- og Beredskapsdepartementet har nå kommet med et rundskriv G-26/2020 (oppdatert rundskriv 16.11.2020) som beskriver de nye bestemmelsene om karantenehotell og unntak fra bestemmelsene. Regjeringen har også lagt ut utfyllende informasjon om karantenehotell her.

Smittesituasjonen i Europa er svært utfordrende, og smittepresset er nå høyt i de fleste land. Fordi covid-19 kan være smittsomt uten at den smittede selv er klar over det, er det risiko for smittespredning fra tilreisende som er smittet i utlandet. Det gjelder selv om de har testet negativt før innreise, siden inkubasjonstiden innebærer at sykdommen kan utvikle seg også etter dette. Opphold i andres hjem ser ikke ut til å være egnet karantenested for reisende fra land med høye smittenivå. Erfaringer fra kommunene tilsier at smitteutbrudd oppstår der personer som skal i karantene smitter dem de bor sammen med.

Det er derfor innført krav om opphold på karantenehotell i perioden med innreisekarantene, med mindre det er gjort unntak.

I Trøndelag har Stjørdal kommune fått oppgave med å etablere karantenehotell. Stjørdal kommune har lagt ut informasjon om dette på egen nettside.


Plikt til å være på karantenehotell

Innføringen av plikt til å være på karantenehotell, innebærer ingen endringer i hvem som skal i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Reglene om hvor man skal oppholde seg i karantenetiden, er imidlertid strammet inn. Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

Enkelte grupper er unntatt fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell. Plikten om å bruke karantenehotell gjelder ikke for følgende tre grupper, som omtales nærmere nedenfor:

  • De som er registrert bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
  • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
  • Asylsøkere og overføringsflyktninger.
Unntak for plikt til opphold på karantenehotell for de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag:

De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden, er unntatt fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell.

Det kreves dokumentasjon både for at man skal utføre arbeid eller oppdrag og at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted med enerom. Dette kan for eksempel være en arbeids- eller oppdragsavtale og en erklæring fra arbeidsgiver som redegjør for og dokumenterer innkvarteringen. 
 

Kostnader knyttet til opphold på karantenehotell

Justis- og beredskapsdepartementet fastsette egenandel for den enkelte som benytter hotellet. Egenandelen per døgn er satt til kr. 500 for privatpersoner og kr. 1.500 for arbeidsgivere. 
 
De sentrale bestemmelsene knyttet til opphold på karantenehotell er covid-19-forskriften §§ 5, 19 og 20 andre ledd.
 
Artikkel oppdatert 16.11.2020 kl. 09.00.