Justis- og Beredskapsdepartementet har nå kommet med et nytt rundskriv G-33/2020 som beskriver de endrete bestemmelsene om karantenehotell og unntak fra bestemmelsene. Regjeringen har også lagt ut pressemelding om endringene

Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell.

Det gjelder fortsatt et generelt krav om opphold på karantenehotell i perioden med innreisekarantene, med mindre det er gjort unntak.

I Trøndelag har Stjørdal kommune fått oppgave med å etablere karantenehotell. Stjørdal kommune har lagt ut informasjon om dette på egen nettside.


Plikt til å være på karantenehotell

Innføringen av plikt til å være på karantenehotell, innebærer ingen endringer i hvem som skal i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Reglene om hvor man skal oppholde seg i karantenetiden, er imidlertid strammet inn. Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

 

Her er de viktigste endringene for deg som kommer til Norge:

 • De som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig av om boligen er eid eller leid. Du skal ha mulighet til å oppholde deg i eget hjem i karantenetiden.
   
 • Andre personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, kan også oppholde seg på et annet sted enn karantenehotell hvis det kan dokumenteres at de har et egnet oppholdssted. Egnet oppholdssted må ha enerom, tilgang til eget bad, eget kjøkken eller matservering, og det må være mulig å unngå nærkontakt med andre.
 • Den reisende skal fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon
  Her finner du et standardskjema for bekreftelsen. Dette vil ikke gjelde for dem som tilbringer karantenetiden i sine egne hjem, uavhengig av om hjemmet er eid eller leid.
 • Unntak for de som er gift med eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge, og deres mindreårige barn. Denne gruppen kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen. For denne gruppen har dagens regler gitt urimelige utslag.
 • Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, som ikke skal jobbe eller har et oppdrag, kan være i innreisekarantene på samme egnete oppholdssted, uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden.
 • Unntaket for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, og det kan fremlegges bekreftelse på dette.
 • Det er også lagt inn et nytt unntak for sjåfører i langtransport og allierte militære avdelinger. Dette en konsekvensjustering som følge av at disse gruppene har egne karanteneregler.
 • Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell skal reduseres fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn. Barn under 10 år som bor på rom med foresatte, skal ikke betale egenandel. For barn i alderen 10 til 18 år er egenandelen 250 kroner per døgn.
 
Artikkel oppdatert 15.12.2020 kl. 14.40.