Alle som kommer fra land markert med rød farge må være i karantene i 10 dager etter innreise til Norge. Se også Folkehelseinstituttets nærmere smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

For arbeidstakere fra disse landene kan arbeidsgiver som alternativ til 10 dagers karantene velge å legge til rette for testing og smitteverntiltak. Dersom arbeidsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering og gjennomføring av testingen. I korte trekk innebærer dette følgende:

 • Arbeidstakeren testes etter ankomst til Norge og må vente med oppstart i jobb inntil første negative prøvesvar foreligger.
 • Det må tas ny test ca. dag 5 etter ankomst.
 • Vedkommende har karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.
 • Være ekstra påpasselige med hånd- og hostehygiene.
 • Følge med på helsetilstanden. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal test utføres raskest mulig.
 • Holde en meter avstand til medarbeidere og andre.
 • Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet.

Det forutsettes at arbeidsgiver bare gir unntak fra karanteneplikt dersom testing og anbefalte smitteverntiltak kan gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

 • Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering.
 • Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.
 • Tilgang til rask prøvetaking, analyse og testresultat.
 • Ingen risiko for tap av inntekt ved positivt svar.
 • Lett, sikker og gratis tilgang til helsehjelp ved symptomer.

Det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker setter seg godt inn i det ansvaret slik oppfølging krever. Dette innebærer også å vurdere konsekvenser ved eventuell smitte på egen arbeidsplass.