Alle som kommer fra land markert med rød farge må være i karantene i 10 dager etter innreise til Norge. Se også Folkehelseinstituttets nærmere smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Tidligere unntaksbestemmelser som arbeidsgivere kunne benytte seg av, er nå opphørt for alle land med forhøyet smittesituasjon.

Les mer om dette på Folkehelseinstituttets side.