Kommunen har tillit til myndighetenes anbefaling om å åpne skolene. Vi har fått gode retningslinjer for hvordan vi skal åpne skolene på en trygg måte med tanke på smittespredning. 

Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Det er også slik at barn er langt mindre smittsomme enn voksne.


Det er trygt for elever å gå på skolen

Smittevernet på skolene skal ivaretas på samme måte som i barnehagene, og bygger på tre hovedprinsipper:

  • Syke elever og ansatte skal ikke møte på skolen (les mer her)
  • God rutiner for håndhygiene og renhold
  • Redusert kontakt mellom personer

For å redusere kontakt mellom personer på barnetrinnet, skal barna deles i faste grupper som kalles ‘kohorter". Kohortenes størrelse bygger på norm for lærertetthet. Veiledende størrelse for barn på 1.–4. trinn er ca. 15 barn per lærer, og for 5.-7. trinn ca. 20 barn per lærer. Det kan tillates større kohorter på skolen enn i barnehagen, fordi større barn bedre kan etterleve smittevernrådene. Ellers er rådene for barneskole og barnehager svært like, men tilpasset denne aldersgruppen og deres hverdag.


Har du spørsmål?

Skolen kommer ut med informasjon til klassene via kontaktlærerne. Ta kontakt med skolen som barnet ditt går på hvis du har ytterligere spørmål.


Informasjonsfilm til barn og unge:


Mer informasjon: