Som dere vet så har regjeringen besluttet at alle landets skoler stenges midlertidig. I første omgang vil skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget, og vi vil holde dere oppdatert med informasjon så godt vi kan.  

Elevene har rett til å få opplæring selv om skolen er stengt, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Lærerne er på jobb og planlegger og gjennomfører undervisning ved hjelp av digitale muligheter på iPad, blant annet i Showbie. Som foreldre har dere et ansvar for å støtte elevene og legge til rette for at de får gjennomført det de skal til riktig tid. 

Elevene har ikke fri og de kan ikke selv velge om de deltar på undervisningen. Om eleven er syk skal det meldes fravær som ellers. 

Elevene skal delta på undervisningen og gjennomføre skolearbeid akkurat som vanlig, slik de vil få informasjon om gjennom Showbie. FØLG GODT MED DER! Foreldre får et særskilt ansvar nå i denne situasjonen.  

Innhold og omfang på skolearbeidet vil naturligvis bli forskjellig fra vanlig og det kan bli ulikt mellom elevene avhengig av hvilket trinn de går på. Skolene må tilpasse opplæringen til alle på best mulig måte. 

Frister og avtaler må elevene forholde seg til som ellers i skolen, og vi bruker de samme rutinene som før når det gjelder å følge opp hvis arbeid ikke gjøres. Lærerne er tilgjengelige for kontakt. Ikke vær redd for å spørre din lærer hvis noe er uklart.  

De foreldremøtene som ennå ikke er avholdt blir utsatt på ubestemt tid. Ikke alle har fått gjennomført utviklingssamtaler ennå. De heimene vil bli kontaktet av lærer for å avtale om samtale skal gjøres per telefon eller om den skal utsettes til skolen er i vanlig drift igjen. 

Jeg vil poengtere at vi må forholde oss til de anbefalinger vi får fra Helsedirektoratet om hvem som må på jobb og hvem som har behov for et tilrettelagt opplegg i skole på grunn av jobbsituasjon. Vi kan ikke åpne for noe utover det. Det kan føles strengt, men vår jobb nå er å forebygge smittespredning.  

Vi er tilgjengelige på telefon og om noe særskilt oppstår, så ta kontakt. 

Dette skal vi klare sammen 😊 LYKKE TIL ALLE SAMMEN 😊 

 

Med vennlig hilsen 
Grete Mo, Fagsjef oppvekst