Målet med trainee-programmet er:             

 • Få økt personlig og faglig trygghet
 • Få kunnskap og erfaring fra ulike avdelinger på ulike omsorgsnivå
 • Få økt bredde- og samhandlingskompetanse
 • Få økt forståelse for helheten i helsevesenet som bidrar til bedre pasientbehandling, sømløse pasientforløp og økt pasientsikkerhet

Trainee-programmet:

 • Veksler på å jobbe i kommune og sykehus, 2-årig med 3 perioder à 8 måneder
 • Felles samlinger/ fagdager med fagspesifikke og praksisrelaterte tema, gruppeveiledning m.m.
 • Oppfølging individuelt på tvers av avdelinger/enheter/forvaltningsnivå
 • Tilbud om fast stilling etter gjennomført trainee-program, enten i Overhalla kommune eller sykehuset Namsos
 • 1 års bindingstid etter ferdig trainee-program
 • oppstart i august 2018

Det søkes etter 4 x 100 % trainee-stillinger

Aktuelle avdelinger:

Overhalla kommune: 2 x100% i Akuttavdelingen og Hjemmetjenesten)

Helse Nord- Trøndelag: 2 x 100% ved Sykehuset Namsos i somatisk og psykiatrisk sengepost.

Kvalifikasjoner:

 • Ferdig utdannet sykepleier våren 2017 eller våren 2018.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Liker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • er lærevillig og strukturert
 • er selvstendig og samarbeider godt med andre

Vi tilbyr:

 • 100% sykepleierstilling i trainee-perioden, og 100% fast stilling etter gjennomført 2-årig trainee-program.
 • Trainee-programmet har oppstart i august 2018
 • Ordinære lønns- og ansettelsesvilkår
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nettverk med de andre trainee`ene
 • Et unikt innsyn i bredden i helsevesenet

Søknad:

Det er felles søknadsadresse for trainee-programmet. Søknadsskjema

Skriv en utfyllende søknad der du også skriver noe om motivasjonen du har for å søke på trainee-programmet, samt om du har annen relevante informasjon knyttet til søknaden.

Vi ber deg også om å sette opp prioritert rekkefølge for hvilken organisasjon du ønsker fast stilling i etterkant av det gjennomførte trainee-programmet.

Søknadsfrist 01.05.2018


Kontaktinformasjon:

Spørsmål til stillingene kan rettes til prosjektleder Linn Hege Klykken Løvold, tlf. 91733084