Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av et variert og aktivt kulturliv i Overhalla.

De som kan søke om kulturmidler er enkeltpersoner, lag, organisasjoner og grendehus/kulturbygg med tilhørighet i Overhalla.

Barn og unge prioriteres i tildelingen.


Søkere prioriterer seg selv innenfor følgende kategorier:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett
  • Musikk/teater/kunst
  • Eldre/funksjonshemmede
  • Kulturvern
  • Grendehus/kulturbygg
  • Andre tiltak


Søk via elektronisk søknadsskjema innen 1. mai.


Mer om kulturmidler (retningslinjer og saksbehandling)