Det vil pågå to vegprosjekter i neste uke:

  • Parkeringsplassen ved Ranem kirke er steng fra mandag morgen, grunnet arbeid med opprusting av plassen. Kirkens aktiviteter blir hensyntatt. Alternativ parkering på baksiden av kommunehuset.
  • Det blir redusert framkommelighet på Torvstrøvegen på Skage, fra og med mandag, grunnet anleggsarbeid.Tidvis stengt veg, med omkjøring via Hallvardmovegen.

Vi beklager det ubehaget dette måtte medføre.


Har du spørsmål?
Ta kontakt med prosjektleder v/teknisk avdeling.