Målet med tilsynsbesøkende er å få til en samlet innsats for å forebygge brann og ulykker i landbruksnæringa. Hvert år registreres det katastrofale branner som går ut over mennesker og dyr i næringa. Dessuten er landbruket en ulykkesutsatt næring med mange årlige ulykker og høge tall når det gjelder dødsulykker.

De fire tilsynsetatene er: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Det lokale Brannvesen og Det lokale EL-tilsynet.

Tilsynsobjektene vil bli plukket ut blant gårdsbruk som har dyrehold. Alle gårdsbruk vil få varsel i forkant av tilsynsbesøket. Tidspunkt for tilsynsbesøket vil bli fastsatt i et felles varslingsbrev.

Kontaktpersoner:
Arbeidstilsynet Midt-Norge, seniorinspektør Morten Hoel, tlf. 40 20 07 68
Namdal brann- og redningsvesen, leder forebyggende Geir Freland, tlf. 913 68 500

Pressemeldingen kan leses her (DOC) (PDF).