Foredragsholder: Bente Nordtug - forsker og førsteamanuensis v/Nord Universitet


Tema: foredrag om demens

  • Hva preger de som får sykdommen?
  • Pårørendes situasjon
  • Hva som kan bidra til mestring både for den syke og deres pårørende


Informasjon fra hukommelsesteamet i Overhalla kommune v/Laila Sørgaard og Tone Tømmerås.


Kaffeservering og gratis inngang.


Velkommen! ​


Les mer:
Demensomsorg i Overhalla kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsens hjemmeside