Forhåndsstemmegivningen skjer på administrasjonsbygget, Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager fra kl. 08.30 - 15.00 i perioden 10. august til 8. september.

Vi gjør oppmerksom på at en ikke trenger valgkort for å få stemme i Servicesenteret (det bare forenkler vår registrering). Alle må ha med legitimasjon.

Vi har forhåndsstemmegivning på Overhalla Helsesenter 7. september kl. 10.00 - 11.30. Alle som ønsker det kan også forhåndsstemme der.
Du ta med valgkort og legitimasjon for å kunne stemme denne dagen!

Du kan forhåndsstemme frem til kl. 19.00 tirsdag 22. august og torsdag 7. september.

Dersom du står i Sametingets valgmanntall i Overhalla, så må du forhåndsstemme! Vi sender din stemme til Opptellingskommune Steinkjer.

Det er også mulig å forhåndsstemme i andre kommuner selv om du er mantallsført i Overhalla. Vi oppfordrer deg da til å stemme i god tid før valgdagen for å være sikker på at vi mottar din stemme i tide.

Godt valg!