Arbeidet skal pågå i perioden mellom 25. juni til 5. august. 2-5 minutter ventetid må påregnes.