- Honnør til nyskaping!

Prisen skal stimulere til nyskaping og bidra til økt annerkjennelse av innovativ virksomhet.

Gründerprisen vil bidra til å sette fokus på gründernes viktige rolle for omstilling og nyskaping. Vellykkede gründere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Namdalen.


Kriterier for tildeling:

 • Mottakeren skal være en person/bedrift som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, kommune eller region
 • Innsatsen skal være framtidsrettet, nyskapende og ha ført til utvikling
 • Innsatsen skal inspirere til annen nyskaping
 • Innsatsen skal motivere andre
 • Innsatsen skal være bærekraftig i miljømessig forstand
 • Mottakeren skal ha vist vilje og evne til å skape arbeidsplasser i regionen


Bakgrunn:

På Fylkestinget i Overhalla i juni 2016 tok fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik initiativet til å etablere en gründerpris i Hans Barliens ånd og navn. Hennes forslag har blitt en realitet og den første Hans Barliens gründerpris blir utdelt i 2017. Overhalla kommune ved ordfører har sekretariat for prisen i samarbeid med Grong Sparebank.

Juryen for 2017 består av:

 • Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder
 • Jon Håvard Solum, banksjef
 • Ulrik Hammervold, direktør Innovasjon Norge Nord-Trøndelag
 • Trude Parnas, fabrikksjef ved Pharmaq
 • Per Olav Tyldum, ordfører i Overhalla


Ønsker du å komme med forslag?
Send oss ditt forslag med begrunnelse via elektronisk skjema innen 1. juni 2017.


Aktuelt
Les mer om Hans Barlien