Overhalla har som mål å bli sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. Derfor er hovedmålet med forprosjektet å fremskynde en realisering av en gang- og/eller sykkelveg fra Overhalla til Skage og tilslutt til Namsos. Dette er tenkt som en helhetlig sykkelstamveg gjennom kommunens bygder. Mer info om sykkelprosjektet.

Undersøkelsen er avsluttet. Takk til alle som sendte oss innspill!