Namdal brann- og redningsvesen benytter dette som et øvingsobjekt, for å kunne trene røykdykkernes oppgaver i en virkelig situasjon. 

Ser du mye røyk fra Barlia, så er dette årsaken.

Som innbygger/nabo etc, kan du hjelpe oss med å få dette gjennomført best mulig:

  • Hold trygg avstand og følg de retningslinjene som brannmannskapene måtte gi
  • IKKE gå inn på området uten at dette er særskilt klarert med utrykningsleder
  • Vær oppmerksom på røyk, og hold gjerne dører og vinduer igjen om du bor i området


Spørsmål kan rettes til varabrannsjef Geir Idar Freland, tlf: 913 68 500.