Vi oppfordrer de av innbyggerne som har mottatt invitasjon til å delta om å svare på undersøkelsen. Svarfrist er utsatt til 22. desember.

Tjenesten ønsker å få tilbakemelding på sin praksis. Svarene i undersøkelsen danner et utgangspunkt for tjenestenes forbedringsarbeid, og den er naturligvis anonym.