Når man rammes av en kronisk sykdom, endrer livet seg – både for den som blir syk, og for de som står en nær. Sykdommen griper inn i hverdagen og setter nye betingelser for livsutfoldelsen. Flere sider av livet blir berørt av endret livssituasjon. På kurset får du mer informasjon om hvordan du kan leve best mulig med sykdommen. Du får også møte andre i lignende situasjon.
 

Høsten 2016 ønsker vi velkommen til et todagers kurs med følgende temaer:

 1. Om sykdommen (her deler vi oss opp)
  Lungesykepleier Linn Hege Klykken Løvold underviser i diagnosen KOLS og tar opp emner som; symptomer i stabil fase og ved forverring, inhalasjonsmedisiner og behandling. Hun kommer også til å si noe om pusteteknikk, slimmobilisering og energiøkonomisering.
  Kreftsykepleier Beate Galguften Aunet sier noe om utfordringer ved fatigue og Eva Flått kommer for å snakke om hvordan det er å leve med alvorlig kreftsykdom.
   
 2. Ernæring
  Tips til et kosthold som bidrar til at kroppen fungerer best mulig.
  Undervisning ved kjøkkensjef Marit Aasved på Overhalla storkjøkken.
   
 3. Fysisk aktivitet
  Turnusfysioterapeut Petter Gomo kommer
   
 4. Å leve med kronisk sykdom
  Fastlege Ingrid Bergin Solem kommer for å snakke om det å leve med kronisk sykdom.
   
 5. Vegen videre
  Spesialist i arbeidshelse, Hege Kværnø Saugen kommer og skal undervise om hvordan man forholder seg til vegen videre etter å ha fått en kronisk sykdom.
  Astrid Bakken og Anne Frøset Opdal vil være tilstede og si noe om hvilke tilbud som fins i Overhalla og omegn.

 

Kurset holdes
Onsdag 2. og 9. november kl. 11.00 - 15.00 på Overhalla Frivilligsentral

Påmelding
Til frisklivskoordinator Linn Hege Løvold innen 30. oktober

​Pris
300 kr per deltaker (dekkes av frikort)