9 stk master med gammel armatur fra midten av 80-tallet. Kan benyttes til P-plass eller lignende. Egner seg ikke til lysløype da det er utfordrende med pæreskifte i framtida.

Interesserte må ta kontakt med Johan Grongstad innen mandag 17.oktober. Det vil bli tatt en vurdering på hvem som blir prioritert hvis det er flere interesserte.

Tlf.: 41 66 04 83
E-post: johan.grongstad@overhalla.kommune.no