Etter at kommunen ble kjent med at firmaet Brannsikring Midt-Norge AS tilbyr sine produkter via dørsalg i Overhalla, ønsker kommunen kommunen å gjøre innbyggerne oppmerksom på at firmaet ikke er en del av kommunens branntilsyn. Firmaet som er registrert i Brønnøysundregisteret tilbyr gratis befaring og salg av diverse produkter for å bedre brannsikkerheten i boligen.

Feiervesenet som utfører branntilsynet har tlfnr. 74 31 21 00.

Teknisk sjef