I Brannvernuka kan du besøke en brannstasjon og se hvordan brannfolkene har det på jobb! Du får lære mer om brann og brannvern, delta i konkurranser, prøvesitte brannbilene og mye annet. Dette blir spennende for alle!

Vi blir stående ved kommunehuset med våre biler denne dagen.


Velkommen!


Vennlig hilsen 

NAMDAL
Brann- og redningsvesen