Tilleggsbevilgning på en million som politikerne bevilget oss kom godt med og gjorde at vi fikk tatt mye mer enn det som først var planlagt. 

Teknisk avdeling.