Marita er bosatt i Namsos med samboer og 3 barn.

Hun er utdannet vernepleier, og har jobbet som avdelingsleder i Namsos kommune i 11 år. I perioden 2005 - 2012 var hun avdelingsleder i tjenesten for funksjonshemmede, og siden 2013 har hun vært leder for langtidsavdelingen ved Helsehuset i Namsos.
 

Vi ønsker Marita velkommen og lykke til!
 

Tidligere var denne avdelingen underlagt enheten helse og familie, og hadde navnet "Tjenesten for funksjonshemmede". Den er nå skilt ut som egen enhet og fått navnet bo- og miljøtjenesten. 

Aktuelle lenker
Kontaktinfo Marita Følstad
Om bo- og miljøtjenesten