Overhalla kommune stiller opp på TV-aksjonen også i år og kommunekomiteen er etablert:

Lene L. Glømmen, varaordfører og leder
Anne-Grete Sagmo, kommunestyrerepresentant
Jan Ståle Viken Flått, kommunestyrerepresentant
Steinar Lian, Overhalla Røde Kors
Jo Pedersen Kolberg, Overhalla Røde Kors
Torunn Grønnesby, Overhalla kommune, sekretær

Dere vil ha bl.a. ha anledning til å melde dere som bøssebærere på Markens grøde 17. september. Røde kors i Overhalla vil ha en stand der for å informere om årets aksjon, samt ta i mot dere som gjerne kan tenke dere å bidra sammen med dem. Dere kan også ta kontakt med sekretær for TV-aksjonen i Overhalla, Torunn Grønnesby, gjerne på e-post: torunn.gronnesby@overhalla.kommune.no eller tlf. 976 60 648.

Les mer om TV-aksjonen her