Taksikring:

Taksikring.jpg

Feiing
Feiing er rengjøring av skorstein og røykkanaler, samt sotuttak. Samtidig blir det utført kontroll av de deler av skorsteinen som er tilgjengelig under feiingen.
Regelmessig feiing forebygger pipebrann. En sotet skorstein trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og uøkonomisk fyring. Faren for pipebrann øker og andelen giftig kullos (CO) i røyken tiltar.
Behovsprøving og hyppighetFeiing av skorsteiner er behovsprøvd på grunnlag av feietjenestens risikovurdering. Denne gjøres blant annet på grunnlag av: Sotmengde, sottype, type bebyggelse, skorsteinstype, skorsteinens tilstand og avstand fra brannstasjon. Gjennomsnittlig feieintervall er ca hvert annet år.

Varsel om feiing
I løpet av sommeren 2016 innføres et nytt registreringssystem for feiing og tilsyn. Varsel vil da bli sendt ut pr sms. De som ikke er registrert med mobiltelefon vil få varsel pr post eller talemelding.

Klargjøring og adkomst for feiing
Det er feierens arbeidsplass det gjelder og vi har stort fokus på sikkerheten. Dersom feieren ikke finner adkomst forsvarlig, vil feiing ikke bli utført. Takstiger må være skrudd fast i bærende konstruksjon.
Før feiing er det viktig at alle luker og spjeld er forsvarlig stengt. Eldre ildsteder og i sær ildsteder med koketopp og ringer bør dekkes til for å unngå nedsoting.

Bestilling av feiing utenom planlagt rute
Hvis feiing av en eller annen grunn ikke ble utført da feieren hadde varslet feiing, er det mulig å gjøre ny avtale om feiing. Det er også mulig å bestille feiing utenom den oppsatte hyppigheten. Andre oppdrag, som for eksempel fjerning av beksot og kaiereir, inngår ikke i den ordinære feietjenesten. Slike oppdrag utføres allikevel på bestilling, og det vil da bli fakturert ut fra fastsatte gebyr. Andre tjenester som tilbys er kamerakontroll, kontroll av nyoppførte ildsteder og skorsteiner, befaring i forbindelse med eierskifte, veiledning om fyring og etter hvert feiing og tilsyn av fritidsboliger.

Værforbehold og utsatt feiing
Feiing kan bli utsatt ved sterk vind, streng kulde eller store nedbørsmengder. Værforbehold vurderes etter skjønn av feieren. Sykdom eller andre uforutsette hendelser kan også føre til utsatt feiing. Det vil i de fleste tilfeller sendes ut en sms som informerer om dette, samt nytt tidspunkt for feiing.

Tilsyn med fyringsanlegg
Tilsyn med fyringsanlegg er en kontroll av om fyringsanlegg er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann eller annen skade. I tillegg vil det bli utført kontroll av røykvarslere, slokkemidler og annet brannvern i det omfang som måtte passe. Tilsyn skal utføres hvert fjerde år.

Hvorfor gjennomføres tilsyn?
Undersøkelser viser at de fleste branner som oppstår i forbindelse med fyringsanlegg skyldes feil bruk eller skader og feilmonteringer. Derfor ønsker man å bruke en del av feietjenestens ressurser til tilsyn med fyringsanlegg.
I tillegg til kontroll av fyringsanlegget skal tilsynet omfatte informasjons- og motivasjonstiltak. Tilsynet er en god anledning til å snakke med feieren om fyring og brannvern i boligen.

Varsel og avtale om tilsyn
På samme måte som for feiing sendes det ut varsel pr sms, brev eller talemelding. Tilsyn varsles til en bestemt dato og omtrent klokkeslett. Ved tilsyn må huseier / bruker eller stedfortreder for denne være til stede. Dersom det er behov for et mer presist tidspunkt kan dette avtales direkte med feieren. Det vil også være mulig å få endret dato for tilsyn dersom tidspunktet ikke passer. Avtale om annen dato for tilsyn kan også gjøres med feieren.


Feieplattform:

Feieplattform.jpg

 

Sklisikringskroker:

Sklisikringskroker.png


Mer om feietjenesten i Overhalla