I medhold av domstolloven § 68 kunngjøres at valgstyret i møte 6. juni 2016 har fremmet forslag til valg av lagrettemedlemmer og meddommere til Frostating lagmannsrett, meddommere til Namdal Tingrett, jordskiftemeddommere og skjønnsmedlemmer for Overhalla kommune for perioden 1.1.17-31.12.2020. I tillegg har valgstyret fremmet forslag til valg av forliksråd og valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet. Eventuelle innvendinger/korrigeringer til forslaget rettes til postmottak@overhalla.kommune.no, eller pr. post til: Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla innen 20.6.16.