Økonomiplan for 2017 - 2020 - Formannskapets forslag.

Saksfremlegg og formannskapets forslag til innstilling i møte 6.6.16

Eventuelle merknader sendes til Overhalla kommune, Svalivn. 2, 7863 Overhalla eller postmottak@overhalla.kommune.no innen 20.6.16.

 

.