Utvalg 
September Oktober November Desember
Formannskapet*)
6. 2. 6. 3.
Kommunestyret*)
18. 22. 20. 18.
Komiteer MNS 10.   5.  
Samkommunestyret 14.   9.  

Møtene*) starter kl. 12.00.