Utvalg 
Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskapet
  6. 6. 17. 15. 5.
Kommunestyret
  13. 13. 26. 22. 19.
Komiteer MNS 29.     23.   11.
Samkommunestyret   2.   27.   15.

Møtene starter kl. 12.00.