I en hverdag hvor informasjonsmengden blir stadig større for folk flest, blir det også stadig mer krevende for kommunen å nå innbyggerne og andre med relevant informasjon om kommunens virksomhet.

Sosiale media har på kort tid endret folks mediehverdag totalt. Via smarttelefonen kan hvem som helst i dag enkelt dele tekst, bilder og levende video med omverdenen, umiddelbart fra der de befinner seg. YouTube er for stadig flere aldersgrupper i ferd med å bli den foretrukne “TV-kanalen” hvor en finner aktuelle videoer med innhold som er spesialtilpasset ens egne interesser, nærmest uansett hva slags interesser en har.

Logo 2.png

 

Kommunelovens § 4 pålegger kommunene å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning.

 

Overhalla kommune har i en del år produsert en rekke korte videoklipp i ulike sammenhenger og delt dette via YouTube/sosiale media. I tillegg har kommunen hatt både direktesending fra kommunestyremøtene og gjort disse tilgjengelige i opptak på YouTube etter møtene.

For mange vil det være lettere å motta muntlig og visuell informasjon i form av video, enn det vil være å sette seg inn i skriftlig informasjon (papirbasert eller på nett). Å formidle kommunal informasjon i form av video kan dermed i mange sammenhenger i dagens medievirkelighet sies å være å “legge best mulig til rette for offentlig innsyn”, slik kommuneloven pålegger oss å gjøre. 


Aktuelle lenker

Mer om Overhalla-TV
Kommunen i sosiale medier