Når du kommer til teststasjonen er det fastsatt kriterier som brukes i vurdering av om du har behov for en hurtigtest. Du kan be om å få tatt en hurtigtest, men du har ikke krav på det. Det er ​testkriterier som bestemmer dette.

Du som får tatt en hurtigtest kan reise hjem etter at det er tatt prøve. Hvis testen viser at du er smittet av viruset (positivt resultat), vil noen fra kommunen ta kontakt med deg i løpet av kort tid og gi deg informasjon om hva du skal gjøre. Hvis testen viser at du ikke er smittet (negativt resultat), vil du ikke bli kontaktet.

Når får jeg svar?

Du vil finne svar på hurtigtesten på helsenorge.no ca 1 time etter at du har tatt prøve på teststasjonen. Personer som ikke har norsk personnummer eller norsk d-nummer vil ikke ha tilgang til svar på helsenorge.no. Helsepersonell på teststasjonen/i kommunen vil da varsle vedkommende på telefon.

Hva gjør jeg når jeg får svar på testen?

Hvis du er i karantene, må du fullføre karantenen selv om testen viser at du ikke er smittet.

Hvis du ikke er i karantene og hurtigtesten viser at du ikke er smittet (negativt resultat), kan du gå på jobb eller skole når du føler deg frisk og ikke har feber. Dette gjelder selv om du har enkelte symptomer etter du har hatt luftveisinfeksjon.

Hvis hurtigtesten viser at du er smittet (positivt resultat), blir du satt i isolasjon. Kommunen setter i gang smittesporing, og du blir bedt om å opplyse om hvem som er dine nærkontakter de siste 48 timene. Kommunen gir beskjed til nærkontaktene dine om at de må i karantene.

Hvorfor bruker vi hurtigtester?

Fordelen med hurtigtester er at de gir raskt svar på om du er smittet av koronaviruset og kan smitte andre.

Noen ganger er det en stor fordel å få raskt svar på koronatester, for eksempel hvis vi det er mistanke om at mange er smittet. Da vil hurtigtester være et viktig verktøy for å komme raskt i gang med smittesporing og sette inn tiltak for å stanse utbrudd.

Hurtigtestene er ikke like følsomme som laboratorietester. For mange haster det ikke å få svar med en gang. Hos dem det gjelder, vil vi fortsatt bruke laboratorietester, som gir sikrere svar.

Ønsker du varsel til din mobiltelefon?

Se FHIs sider om hvordan du enklere kan motta prøvesvar.