Om biblioteket

Besøk oss på Facebook - her finner du nyheter, formidling og informasjon vil komme fortløpende.

Søk på bøker og medier i biblioteket!

Tilbud

 • delta på veiledning med DigiHjelpen (utsatt inntil videre)
 • låne bøker, tidsskrifter, lydbøker og filmer
 • lese aviser og tidsskrifter
 • bruke internett på publikumsmaskinene eller på trådløst nettverk
 • spille sjakk og andre spill
 • finne et fredelig sted helt gratis
 • finne lokalhistorie fra hele Namdalen
 • bestille bøker fra biblioteker over hele landet

Åpningstider

Mandag Selvbetjent
Tirsdag 12.00 - 19.00
Onsdag 10.00 - 15.30
Torsdag 12.00 - 19.00
Fredag 10.00 - 15.30

Utlånsregler

Velkommen som låner ved Overhalla folkebibliotek! For at biblioteket skal fungere best mulig, og for at vi skal kunne gi alle brukerne best mulig service, er det viktig at følgende regler blir fulgt.

Lånerett:

Alle med fast adresse i Norge kan få lånekort. Overhalla folkebibliotek stiller sine samlinger GRATIS til disposisjon.

Lånerens ansvar:

Låneren er ansvarlig for alt materiale som blir lånt på kortet og at dette leveres tilbake i rett tid. Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satser.

Bibliotekets ansvar:

Overhalla folkebibliotek plikter å følge kravene om vern av personopplysninger, jf. Forvaltningsloven og lov om personvern.

Lånetid: Normal lånetid er 4 uker.

 • I spesielle tilfeller kan biblioteket begrense lånetiden.
 • Det er anledning til å fornye lånet dersom andre ikke står på venteliste.
 • Låneren kan til en hver tid be om utskrift av det materialet han/hun har lånt.

Antall utlån:

 • Det er normalt ikke noen øvre grense på antall dokumenter som kan lånes.
 • I spesielle tilfeller kan biblioteket begrense antall utlån.
 • Skoler og barnehager kan låne ubegrenset antall filmer.

Videoutlån:

Aldersgrense for å låne video er 12 år.
DVD'ene er merket med aldersgrense. Det er ikke tillatt å låne filmer med høyere aldersgrense enn man selv har.

Reservering:

Utlånte bøker kan reserveres. Biblioteket gir melding om når disse kan hentes.

Lån fra andre bibliotek:

Lån av materiale fra andre bibliotek formidles når dette er aktuelt. Da gjelder utlånsreglene ved det biblioteket materialet er innlånt fra.

Gebyrer:

Beholdes dokumentene lenger enn fastsatt dato, sendes det ut purrebrev og låneren må betale omkostningene for dette etter følgende satser:

 • 1. purrebrev: kr. 0,-
 • 2. purrebrev: kr. 20,-
 • 3. purrebrev: kr. 30,-

Barn under 15 år og spesielle brukergrupper blir ikke belastet med gebyr.

Erstatning:

Dersom dokumenter blir skadet eller tapt, må låner erstattes etter følgende regler:

 • Bøker: kr. 350,-
 • Verdien av spesielt verdifulle eller billige bøker fastsettes av biblioteket. For materiale innlånt fra andre bibliotek legges långivende biblioteks krav til grunn for erstatningsbeløpet.
 • Video, språkkurs, lydbøker og cd-rom fastsettes av biblioteket på basis av innkjøpspris.
 • For spesielle brukergrupper og kommunale institusjoner er det ingen purregebyrer eller erstatningsbeløp.