Kommunestyret vedtok i møte den 27.10.2020 å legge følgende ut til offentlig ettersyn:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Overhalla kommune.

Bestemmelsene består av en administrativ og en teknisk del. Saksfremlegget og de administrative bestemmelsene ligger åpent ute på kommunens hjemmeside. De tekniske bestemmelsene er omfattet av opphavsrett og er ikke fritt tilgjengelige. Disse må derfor kjøpes på nett eller i bokhandel.

Innbyggere i Overhalla kommune og eiere av eiendommer i Overhalla kommune gis med dette anledning til å komme med høringsuttalelser innen fristen 15. desember.

Høringsuttalelser bes sendt skriftlig til enten postmottak@ overhalla.kommune.no eller til Overhalla kommune, Administrasjonsbygget, Svalivegen 2, 7863 Overhalla

Kontaktperson: Even Buvarp Helsingen, even.buvarp.helsingen@overhalla.kommune.no             

Vedlegg:

1. Saksfremlegg KOM-SAK 62/20

2. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser