I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1, legges forslag til planstrategi for perioden 2020-2023 ut til offentlig ettersyn i perioden 25.9.-23.10.2020.

Hensikten med kommunale planstrategi er at den skal redegjøre for valg som gjøres knyttet til kommunens utvikling som samfunn og organisasjon. Strategien danner grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Forslag til planstrategi 2020-2023
Særutskrift - kommunestyrets vedtak i sak 47/20, den 22.9.2020