Søknadsskjema

Hjemmetjenesten i Overhalla søker etter nye medarbeider.

Har du lyst til å jobbe i et godt arbeidsmiljø og ønsker en variert arbeidshverdag er du velkommen til oss.
 

Vi har følgende stillinger ledig:

  • Hjemmehjelp - 80% fast stilling som hjemmehjelp.
  • Hjemmehjelp/hjemmesykepleie - 80 % fast stilling som hjemmehjelp med helg i hjemmesykepleien. Årsturnus som innebærer 17 helger i løpet av 1 år.

 

Vi er en hjemmetjeneste i stadig utvikling, og kan tilby:

  • En spennende og utfordrende jobb.
  • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø

 Vi søker positive, friske og framsynte medarbeidere

 

Ansettelse ut fra:

  • Personlig egnethet
  • Vilje og evne til samarbeid
  • Fleksibilitet
  • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
  • Serviceinnstilling

 

For stillingene er det ønskelig med fagkomptanse (helsefagarbeider/hjelpepleier) og/eller erfaring innen fagfeltet.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søker må ha sertifikat for bil.

Politiattest må framlegges.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til hjemmetjenesten, v/Trude Lerfald, tlf 97066208

Send oss elektronisk søknad innen 27.02.21.