Totalt er det lagt inn 1152 bilder, som er registrert med årstall, utgivelsesdato, motiv/hendelse og navn på personer. Formålet med dette registreringsarbeidet er å ta vare på og gjøre tilgjengelig en viktig del av vår nyere tids historie.


Bildene er laget i to versjoner, en liten og en større. Ved å klikke på den lille versjonen av bildet får du opp den større versjonen.