Helsedirektoratet har lagt noen føringer for helsestasjonsdrift under koronautbruddet. Vi reduserer kraftig på tilbudet og vil kun følge opp de minste barna, de med spesielle behov for oppfølging og vaksinering (de som skulle hatt dette før påske, får det rett etter påske).

Helsestasjon skal være en trygg plass å komme og vi har stort fokus på hygiene. Ingen venting ilag med andre.

Ønsker dere å komme innom for veiing, Må dette avtales på forhånd. Søsken kan ikke være med på helsestasjon. Ta med egen leke da alle våre er fjernet.

Jordmor tar kontakt i forhold til timene i svangerskapsomsorgen.Vi vil være tilgjengelig på vår telefon : 99367000. Ring hvis dere lurer på noe.
 

Tjenestetilbudet er regulert av:

Lov om helsetjeneste i kommunen
Smittevernloven
Helsepersonelloven
Pasientrettighetsloven