Leder Steinar Lian
Mobilnummer 958 36 987
E-postadresse overhall@online.no
Postadresse 7863 Overhalla
Mer informasjon/beskrivelse

Kulturbygg, utleie av 2 lokaler og kjøkken til møter og selskap.
Ta kontakt med SPAR Overhalla for leie, tlf. 742 81 203.