Så vår oppfordring er å «vær engasjert og på tilbudssiden, og sett av et sete eller to i din bil - det vil gi mye glede!»

Vi samarbeider med både barnehagene, skolene og lag og organisasjoner i kommunen. - Ta gjerne kontakt med fagleder for bosettings- og integreringstjenesten om du ønsker å bidra, så skal vi være behjelpelig å videreformidle ditt ønske.

Vi vil gjerne oppfordre alle overhallinger til å være inkluderende i 2018.

Besøk oss på Facebook.