Reisepolicyens formål er å:

  • Redusere klima- og miljøbelastningene ved kommunens reisevirksomhet
  • Å øke trafikksikkerhet
  • Kostnadseffektiv samlet reisevirksomhet
     

Retningslinjene berører i hovedsak:

  • Planlegging av reise – vurdere bruk av videokonferanse og telefonmøte
  • Kortere turer i nærområdet - bruk av sykkel, gå
  • Valg av transportmiddel ved lengre reiser - bruke buss/tog

     

Se også: