Grete er født og oppvokst på Øysletta i Overhalla. I dag er hun bosatt på Øysletta med samboer og 1 hjemmeboende sønn. I tillegg har hun 2 døtre som studerer, 1 bonusdatter og -sønn som henholdsvis studerer og jobber. Også har hun et bonusbarnebarn. 

Vår nye fagsjef har en sammensatt utdanningsbakgrunn og har studert mange ulike fag på bachelor- og masternivå. Hun har også lederutdanning både innenfor skoleledelse og kommunal ledelse. Hun har jobbet som lærer i 12 år i Namsos og Grong, og senere som rektor i de samme kommunene. Hun ble ansatt i prosjektstilling hos oss gjennom Ung i Overhalla 01.08.2019, og ble ansatt som fagsjef for oppvekst fra 01.01.2020.

Hun ser på fagsjef-stillingen som en positiv utfordring! 


Vi ønsker Grete velkommen til oss og lykke til som fagsjef i Overhalla!
 

Kontaktinfo finner du her.