Fra 15.juli  er det åpnet for reisende fra spesifikke land og områder i Norden jamfør Covid-forskriften § 5a.

Dette gjelder for følgende land og områder; Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Svalbard, Åland, Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litaunen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritania, Italia, Sveits, Tjekkia, Tyskland og Østerike samt regionene Kronoborg, Blekinge og Skåne i Sverige

Personer som er bosatt i disse områdene eller landene, blir fritatt fra karanteneplikten.

Dersom du kommer til Norge fra et av disse landene slipper du karantene. Dersom du kommer fra andre land, må du i 10-dagers karantene

Generelle smittevernråd for reiser:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Hold avstand, minst en meter til andre enn dine nærmeste

se mer informasjon på regjeringen.no