Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Hvordan fungerer dette?

  • Hvis du har en barnehageplass som for 1. barn koster mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt, så har du rett til reduksjon i prisen. Dette skal beregnes først. Ut fra denne beregningen vil prisen per time for barnehageplassen fastsettes. Søskenmoderasjon beregnes ut fra prisen for 1. barn. Se vedlegg 1 i lenken nedenfor.
  • Hvis den samlede inntekten er under kr 533 500,- og du/ dere har en 3, 4 eller 5-åring i barnehagen, skal kostnaden for 20 timer (som først er beregnet etter 6% regelen) trekkes fra på barnehageregningen.

Søknad om redusert betaling for barnehageplass og mer informasjon om ordningen.