Som pårørende menes nærmeste familie.

Rutine ved besøk av pårørende:

 • Alle besøk skal fortrinnsvis skje ute. Det er tilrettelagt med forskjellige sittegrupper rundt alle avdelinger. Vi har også «Ole-bua» som kan brukes hvis dårlig vær.
 • Alle besøk skal avklares per telefon med beboerens avdeling i forkant.
  • Rød avdeling: 916 75 764
  • Grønn avdeling: 916 75 762/ 916 75 763
  • Gul avdeling: 916 75 761
  • Laksvoll: 916 75 765
 • Det skal føres besøksprotokoll med fullt navn og telefonnummer, slik at vi har en oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk. Dette er viktig informasjon i tilfelle behov for smittesporing.
 • Besøkende skal holde avstand, minst 1 meter til både beboer og personal. Personal kommer ut med beboer når besøk er ankommet. For beboere i rullestol kan ikke besøkende trille tur, da en ikke klarer å ivareta retningslinjer om avstand. 
 • For beboere som er sengeliggende grunnet alvorlig sykdom, eller er i livets sluttfase, kan besøk foregå på beboerens rom. Da med begrensing på kun 2 besøkende samtidig. Besøk skal avklares på forhånd med avdeling, personalet informerer om hvilken inngang det er mest hensiktsmessig å bruke og tar imot pårørende utenfor inngangen.
 • Personalet har myndighet til å sette begrensinger på antall besøk der det vurderes nødvendig.

 

Når kan du ikke komme på besøk:

 • Hvis du har luftveisinfeksjoner, feber eller er bekreftet covid-19
 • Er definert som nærkontakt med bekreftet covid-19
 • Er i karantene etter utenlandsreise.