Illustrasjon av Knut Høihjelle:

Tegning - forprosjekt
Klikk på bildet for å forstørre.

I Klima- og miljøplanen for Overhalla kommune fra 2014 ble det beskrevet flere tiltak for å bli Sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. En videre utbygging av gang- og sykkelveg fra Overhalla til Skage og videre til Namsos var ett av disse tiltakene.

Hensikten med dette forprosjektet er å fremskynde en realisering av en gang og/eller sykkelveg fra Overhalla til Skage og til slutt til Namsos. Dette er tenkt som en helhetlig sykkelstamveg gjennom kommunens bygder. I 2015 ble Sykkelstrategien "Vind i håret" vedtatt. I forbindelse med dette vedtaket ble det bestemt at et forprosjekt for tiltaket; Gang- og sykkelveg mellom Overhalla - Namsos skulle utarbeides.
 

«Økt sykling gir god samfunnsøkonomi, særlig på grunn av helseeffektene og at det er behov for å øke innsatsen både fra stat og kommune for å få en raskere planlegging av sammenhengende sykkelvegnett» - Nasjonal transportplan
 

Illustrasjon av sykkelstamvegen:

Illustrasjon av sykkelstamvegen


Innbyggerundersøkelse
I forbindelse med dette forprosjektet gjennomførte vi Sykkelundersøkelsen 2017. Vi ville kartlegge innbyggernes meninger, ønsker og råd med tanke på sykling. Her er noen stikkord på bakgrunn av tilbakemeldingene vi fikk:
(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ordsky


Vi ønsker å takke alle som har vært med å bidratt til dette forprosjektet!


Har du spørsmål?
Arealplanlegger teknisk avdeling
 

Aktuelt
Planlegger sykkelveg til 200 millioner - NRK Trøndelag
Les dokumentet til forprosjektet (godkjent av kommunestyret 20.06.17)
 

Send inn dine innspill her