Gå direkte til søknadsskjema


Fysio-/ergoterapitjenesten har 2,7 årsverk, fordelt på 1 årsverk ergoterapeut og 1,6 årsverk fysioterapeut. I tillegg en liten stillingsressurs til renhold av hjelpemidler. Tjenesten er organisert i enhet Helse og familie og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter. Kommunen har i tillegg 3 avtalehjemler, tilsammen 2,1 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter


Kvalifikasjoner:

Fysioterapeut med spesialutdanning eller god erfaring innen forebyggende helsearbeid eller geriatri.

Søkere med kompetanse og erfaring i å lede grupper foretrekkes. Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi søker en person med:

 • Positivitet og engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikative ferdigheter i forhold til brukergrupper og samarbeidsparter
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

Fysioterapeutens oppgaver er svært varierte og omfatter blant annet

 • Forebyggende tiltak
  • friskliv
  • gruppetrening for eldre hjemmeboende
 • Rehabilitering og habilitering
  • hverdagsrehabilitering
 • Kurativt arbeid
 • Fysioterapi til pasienter ved akuttavdeling sykehjem
 • Veiledning til brukere/pasienter, pårørende og annet fagpersonell
 • Nært samarbeide med andre faggrupper
 • Generelt medansvar for utvikling av tjenester og arbeidsmiljø

 

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige helsetjenester
 • Dagarbeidstid


For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Enhetsleder Heidi Kildal, tlf. 915 28 467 e-post: heidi.kildal@overhalla.kommune.no
eller fagleder Maia S. Engblom, tlf. 415 36 550 e-post: Maia.Skaret.Engblom@overhalla.kommune.no


Søk via elektronisk søknadsskjema innen 14.07.2019.