Dette skyldes skifte av stikkrenne og strekningen stenges i tidsrommet fredag 06.03.2020 klokken 07.00. Planlagt å pågå til mandag 09.03.2020 klokken 06.00. Arbeidet har gått raskere enn antatt, slik at vegen ble åpnet igjen søndag morgen.

Omkjøring via Fv 17.

Ved spørsmål kontakt Trøndelag Fylkeskommune V/ Svein Willy Aglen tlf 97112174.